Skip to content
Privacy policy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van uw bestelling in onze webshop of het reageren op uw contactaanvraag.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij De.S.B. Facilities bv daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Correcties en inzicht op door ons gebruikte persoonsgegevens
Je kan je persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd. Het is mogelijk je te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat je als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Je dient dit te doen door een brief voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze klantenservice.